Symbiosis

Symbiosis

Artists: Dr.Feelgroove, V.Mitin feat. Elixir Night
Label: Let's Be Close
Release Date: 27-6-2023
Genre: Electronica
About New Album

“Symbiosis”: Ново вдъхновяващо, музикално пътешествие с Dr.Feelgroove и Владимир Митин Пригответе се за аудио пътешествие, което ще ви пренесе през градски ритми и магически мелодии! Dr.Feelgroove и Владимир Митин ви връчват билет за звуковата дестинация на лято 2023, пълна с тайни и емоции. След плеяда от блестящи музикални успехи, сценичният тандем Dr. Feelgroove и Владимир Митин отново се качват на музикалния подиум, готови да ви облеят със свежа вълна от лятна музика. Възпламенете душите си с тяхната последна сензация – “Symbiosis”. Този звуков проект прелива от страстта на градските ритми и динамиката на тромпетната виртуозност на Владимир Митин. И докато сте все още в хипноза от тези мелодични акорди, нека да ви представим прелестната дама, която изгражда вокалната линия – Elixir Night. Нейният глас е като пулсираща нота от далечен свят на страст изпод студа, бликащи въпроси и разделения, която ни напомня, че въпреки различията и границите, музиката е тази, която ни свързва. Стъпете на борда за това звуково пътешествие, изпълнено с много емоция и вдъхновение. Позволете на “Symbiosis” да ви разкрие нови хоризонти и да ви увери, че облени от музиката ние всички сме еднакви – обичащи, търсещи и мечтаещи за един по-добър свят. За всички. Вдъхновете се от градската атмосфера и оставете тромпетните мелодии да ви погълнат.

“Symbiosis”: A New Inspirational, Musical Journey with Dr.Feelgroove and Vladimir Mitin Get ready for an audio journey that will take you through urban rhythms and magical melodies! Dr.Feelgroove and Vladimir Mitin hand you a ticket to the sound destination of summer 2023, full of secrets and emotions. After a galaxy of brilliant musical successes, the stage tandem Dr. Feelgroove and Vladimir Mitin are back on the music podium, ready to shower you with a fresh wave of summer music. Ignite your souls with their latest sensation – “Symbiosis”. This sound project overflows with the passion of urban rhythms and the dynamics of Vladimir Mitin’s trumpet virtuosity. And while you’re still hypnotized by those melodic chords, let us introduce you to the lovely lady who forms the vocal line – Elixir Night. Her voice is like a pulsing note from a distant world of passion beneath the cold, gushing questions and divisions, reminding us that despite differences and borders, it is music that connects us. Get on board for this sonic journey full of emotion and inspiration. Let “Symbiosis” reveal new horizons to you and assure you that surrounded by music we are all the same – loving, searching and dreaming of a better world. For everyone. Get inspired by the urban atmosphere and let the trumpet tunes engulf you.

1. Symbiosis (Preview)
1:20